Søk etter kategori, produkt, aktivitet..

Hvilke tiltak har RevolutionRace tatt angående Covid-19 pandemien?

Du kan føle deg trygg på at vi følger retningslinjene til Verdens Helseorganisasjon og lokale myndigheter for å holde våre ansatte, kunder og partnere trygge. Våre logistikkpartnere har tatt i bruk nye og hyppigere rengjøringsrutiner, blitt ekstra oppmerksomme når det kommer til desinfisering av områder. Ingen sjåfører har tilgang til bygningen; istedenfor blir alle leveringer gjort på utsiden og signert for digitalt. I land der digital signering ikke er mulig, går sjåfører i beskyttende tøy når de leverer varer.


 

×