Søk etter kategori, produkt, aktivitet..
Sko
Bagger

Når kommer den nye fakturaen for byttet?

Ved bytte skjer det ingen justering av betalingen. Hvis du har valgt faktura, eller allerede har betalt for bestillingen, er det den betalingen som gjelder.

×