Fri frakt over 1000 NOK & 30 dagers fri retur
Svensk design og kvalitet
Vurdering på 4,6 og 620 000+ anmeldelser
My Pages icon
Cart icon
Dame
Herre
Tilbehør
Guider
Tilbud
image

Bærekraft

A Responsible Race

Siden 2020 har vår innsats for bærekraft vært forankret i vårt "A Responsible Race" en strategi med fokus på seks satsningsområder.

Vi lager multifunksjonelle produkter av høy kvalitet som skal brukes mye og lenge, og i mange forskjellige aktiviteter. Vår produksjon er underlagt strenge kjemiske retningslinjer. Vi jobber med innenfor en sirkulær tankegang og har satt ambisiøse mål for å redusere overproduksjon og  bruke mer bærekraftige materialer og emballasje. Vi er opptatt av at våre ansatte har det bra og har utviklingsmuligheter. Vi har satt mål for å redusere  CO2e-utslipp innen 2030 og prioritert hvor vi skal redusere utslippene. Med vårt omfattende føre-vare-arbeid streber vi etter å ivareta våre leverandørers sosiale og miljømessige ansvar.

‘’Nature will remain our playground’’ bare om vi handler i fellesskap og snarest mulig.

Sjekk ut Bærekraftrapporten [ENG] her

image

Våre seks satsningsområder

image

Holdbare og trygge produkter

Bærekraftige produkter er kjernen i "A Responsible Race". De grunnleggende prinsippene er en bærekraftig designe for å produsere holdbare og trygge produkter som kan brukes av forbrukeren ofte. Vi produserer tidløse produkter av høy kvalitet som er trygge å bruke for våre kunder og trygge å produsere  for våre leverandører.

image

Sirkulering av ressursene

Vi har konsentrert oss om å produsere så bærekraftige produkter som mulig for at de skal vare lenge og være fri for skadelige kjemikalier, og vi oppfordrer våre forbrukere til å bruke sine RevolutionRace-produkter ofte. Et produkt som brukes 100 ganger er 10 ganger mer bærekraftig enn et produkt som bare brukes 10 ganger. Vi sparer på ressursbruken, ser etter mer bærekraftige og resirkulerte materialer, og minimerer overproduksjonen.

image

Beskyttelse av klimaet

Å beskytte planeten og menneskene mot forurensning, vannmangel og klimaendringer er en presserende prioritet for våre interessenter og oss. Miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet er liten. Vannet, strømmen og varmen som våre ansatte bruker, og avfallet de genererer ved vårt 1000 kvadratmeter store hovedkontor i Borås er minimalt. Vår påvirkning skyldes leverandørkjeden og de partnerne som produserer fibrene til stoffene, farger og trykker stoffene, syr produktene våre og transporterer dem til våre lagre og kunder. Vi kan redusere vår påvirkning gjennom samvittighetsfulle valg av materialer, transportmåter og produksjonsløsninger og ved å samarbeide med våre leverandører om forbedringer som utgjør en reell forskjell. Vi måler våre utslipp og arbeider for å nå våre reduksjonsmål for 2030.

image

Miljøansvar

Vi prioriterer vårt arbeid med miljøvern i forsyningskjeden basert på føre-var-prinisippet,  risikoscreening og miljøprinsippene som er definert i vår kodeks til leverandørene. Våre leverandører må måle og rapportere om sine miljøpåvirkninger og iverksette tiltak for å redusere sine påvirkninger. RevolutionRace gir støtte ved å dele kunnskap og samarbeide for å implementere prosesser med mindre effekt der det er mulig.

image

Motiverte ansatte

Vi jobber for de ansattes trivsel og utvikling gjennom godt lederskap, inkludering og like muligheter. Våre retningslinjer for personalpolitikk er beskrevet i våre etiske retningslinjer, personalhåndboken og i vår arbeidsmiljøpolicy. Disse retningslinjene definerer prinsippene for hvordan vi opptrer i vårt daglige arbeid og overfor forretningsforbindelser. De etiske retningslinjene beskriver hva vi forventer av våre ansatte og hva de kan forvente av RevolutionRace. De inneholder grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, som ikke-diskriminering, arbeidssikkerhet, forbud mot tvangs- og barnearbeid, og prinsipper for miljøvern, dyrevelferd og forretningsetikk, inkludert fri konkurranse og unngåelse av interessekonflikter.

image

Sosialt ansvar i leverandørkjeden

Vi jobber for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Vår påvirkning på mennesker og miljø i forsyningskjeden finner sted utenfor vår virksomhet. Våre prinsippene er definert i leverandørens etiske retningslinjer, som er basert på FNs menneskerettighetserklæring, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) Core Labour-konvensjoner, og de ti prinsippene i FNs Global Compact som definerer kjerneprinsipper, som rettferdig godtgjørelse, anstendig arbeidstid, ingen tvangs- eller barnearbeid. Våre etiske retningslinjer for leverandører gjelder også for alle underleverandører til produsentene.

Vi bidrar til fire globale bærekraftige utviklingsmål (SDG:s)

I 2015 definerte FN 17 globale mål for bærekraftig utvikling innen 2030. Vår egen «Et ansvarlig løp»-strategi tar direkte for seg fire av bærekraftsmålene: Likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, og klimatiltak. I vår strategi tar vi opp våre viktigste temaer og bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet ved å redusere de negative effektene av våre forretningsaktiviteter for å bidra til varige forbedringer der det er mulig.

image
image
image
image
image
image

Vår strategi er grunnlagt på fire hovedpilarer

Vårt bærekraftsarbeid gjennomsyrer alt vi gjør, men det starter alltid med kjernen – produktet – for så å involvere trivsel og utvikling for våre ansatte, miljøansvar ved ressursforvaltning for jordens skyld, og et kontinuerlig arbeid for menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og beskyttelse av jorden i samarbeid med leverandørskjeden og andre partnere.

Vil du vite mer?

Dette er en kort oppsummering av det enorme bærekraftsarbeidet som gjøres hver dag hos RevolutionRace. Besøk vår Corporate Web der kan du fordype deg i bærekraftsarbeidet og vår strategi for å få det til. Vær oppmerksom på at bærekraftsrapporten og innholdet på vår Corporate Web for øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk og svensk.

image
×