Søk etter kategori, produkt, aktivitet..
Teens
Nyheter
Bestsellers
Tilbehør
Bagger
Sko

Bærekraft

A Responsible Race

‘’Nature will remain our playground’’ bare om vi handler i fellesskap og snarest mulig.

På RevolutionRace så strever vi etter å være en attraktiv arbeidsgiver og opptre sosialt og miljømessig ansvarlig. Vi kaller det ‘’A Responsible Race’’. Vi kjenner til at vi ikke er perfekte. Vi er ydmyke over våre prestasjoner, vi vet at vi kan bli mer bærekraftige. Vi lover å være åpne om våre utfordringer og fortsette med å gjøre det vi kan for å bli bedre. Vi gjør våre produkter mest mulig holdbare. Vi lager svært lite avfall, og for å sikre kundenes sikkerhet følger vi strenge kjemiske retningslinjer. Vi setter søkelys på trivsel og utvikling for våre ansatte. Vi jobber for å sikre våre leverandørers samfunnsansvar. Vi jobber systematisk for å redusere vår miljøpåvirkning ved å måle våre CO2-utslipp og jobbe aktivt for å redusere dem.

icon-checkmark-white.svg Holdbare og trygge produkter
icon-checkmark-white.svg Inspirerte ansatte
icon-checkmark-white.svg Samfunnsansvar i vår leverandørkjede
icon-checkmark-white.svg Klimabeskyttelse
icon-checkmark-white.svg Rundhet av ressurser
icon-checkmark-white.svg Miljøansvar i vår leverandørkjede

×