Fri frakt over 1000 NOK
Utvidet retur til 31.01-24
Vurdering på 4,6 og 520 000+ anmeldelser
Søk etter kategori, produkt, aktivitet..
Cart icon
Dame
Herre
Tilbehør
Tilbud
Guider
image

Vår forsyningskjede

En transparent og ansvarlig forsyningskjede

Vi strever etter å forbedre det sosiale og miljømessige ansvaret i vår leverandørkjede med klare prinsipper, åpenhet og samarbeidende oppfølgingsmekanismer.

Samfunnsansvar

Menneskerettigheter og sosialt ansvar er vår første prioritet. Våre etiske retningslinjer er signert av alle våre leverandører. Den er basert på konvensjonene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs menneskerettighetserklæring som definerer kjerneprinsipper som rettferdig lønn, anstendig arbeidstid, ingen tvangsarbeid eller barnearbeid. Vi er medlem av Amfori, den ledende globale næringsorganisasjonen for åpen og bærekraftig handel. Under Business Social Compliance Initiative (BSCI) legger Amfori til rette for uavhengige revisjoner av fabrikkers sosiale samsvar.

amfori-logo.svg

Våre etiske retningslinjer

1-people-white.svg Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
Arbeidstakere skal ha rett til å danne fagforeninger på en fri og demokratisk måte og til å forhandle kollektivt
2-no-discrimination-white.svg Ingen diskriminering
Ingen arbeidere uavhengig av kjønn, rase, religion eller andre egenskaper skal behandles annerledes enn andre
3-fair-remuneration-white.svg Rettferdig godtgjørelse
Arbeidstakere skal motta lønn som er tilstrekkelig til å sørge for et anstendig levebrød for seg selv og deres familier – Minimum obligatorisk minstelønn
4-decent-working-hours-white.svg Grei arbeidstid
Arbeidstiden skal følge lover og ILO-avtaler med maksimalt 48 timer per uke. Overtid bør være et unntak
5-health-safety-white.svg Arbeidsmiljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøet skal følge helse- og sikkerhetsforskrifter
6-no-child-labour-white.svg Ikke barnearbeid
Ingen barn skal ansettes under lovlig skolealder eller under 15 år
7-protection-young-white.svg Spesiell beskyttelse for unge arbeidstakere
Yngre arbeidstakere skal beskyttes, spesielt mot helse, sikkerhet og moral
8-no-precarious-employment-white.svg Ingen usikker ansettelse
Arbeidstakere skal ha skriftlige kontrakter i samsvar med nasjonal lovgivning
9-no-bonden-labour-white.svg Ingen bundet arbeid
Ingen arbeider skal arbeide ufrivillig eller mot sin egen vilje
10-enviroment-2-white.svg Beskyttelse av miljøet
Miljøforringelse skal unngås
11-ethical-business-behavior-white.svg Etisk forretningsadferd
Ingen korrupsjon skal finne sted

BSCI revisjoner

BSCI-revisjonen evaluerer våre leverandører på deres samsvar med våre prinsipper som definert i våre etiske retningslinjer: Har arbeidere lov til å organisere seg? Er de rettferdig betalt? Har de skriftlige kontrakter? Har de en akseptabel mengde overtid? 22 av våre 25 leverandører har en fersk og gyldig BSCI-revisjon. De dekket 96 % av volumet vårt. 19 % hadde b-rating. 91 % hadde en c-rating. En c-rating er fortsatt akseptabel, men den har rom for forbedring. I alle tilfeller var hovedproblemet arbeidstid og overtid. Vi gjør alt vi kan for å unngå dette problemet og legger inn bestillingene våre utenom høysesongen. Fra 2023 vil vi kun jobbe med leverandører som er BSCI-revidert.

image

suppliers-valid-bsci-audit.jpg

Den komplekse forsyningskjeden i klesproduksjon

En viktig bærekraftutfordring for klesselskaper er den svært komplekse forsyningskjeden:
Ulike produkter produseres i forskjellige fabrikker, ofte over hele verden. Disse produksjonsselskapene kjøper stoffer og komponenter som glidelåser og knotter fra mange forskjellige stoff fabrikker og komponentleverandører. Stoff fabrikkene kjøper garn fra forskjellige garnfabrikker, som henter fibrene sine fra forskjellige fiberprodusenter. Jo mer kompleks denne forsyningskjeden er, desto vanskeligere er det for merkevarer å oppnå åpenhet og til slutt holde leverandørkjedepartnerne ansvarlige for sosial og miljømessig atferd. Det er derfor åpenhet, sporbarhet, sertifiseringer og revisjoner har blitt stadig viktigere. Merker kjøper et sertifisert produkt eller fra en sertifisert eller revidert fabrikk for å garantere at det har levd opp til definerte kriterier

Forsyningskjede prosess

1-textile-fibers-teal.svg 2-yarn-teal.svg 3-fabrics-teal.svg 4-garments-teal.svg
NIVÅ 4
Fibre
NIVÅ 3
Garn
NIVÅ 2
Stoffer
NIVÅ 1
Plagg
5-brand-teal.svg 6-consumer-use-teal.svg 7-ens-of-life-teal.svg
NIVÅ 0
Merke
Forbrukerbruk Slutten på produktet

 

 

Vi vil fortsette vårt ESG-arbeid, vi strever etter å bli litt bedre hver dag!

 

 

image
×